ANBI

Doelstelling en de te verrichten werkzaamheden van de instelling:
De doelstelling van Stichting Jeugdtheater Ventura is om jong en oud in de omgeving kennis te laten maken met theater, zang, dans en spel en om talenten van jong en oud te ontwikkelen op het gebied van theater, zang, dans en spel.

Op welke wijze worden inkomsten verkregen:
Stichting Jeugdtheater Ventura verkrijgt inkomsten door ons jaarlijks festival Kerst in oud Kampen, door de entreegelden van dit festival en door de sponsoring rondom het festival. Daarnaast beschikt Stichting Jeugdtheater Ventura over een theaterbureau en een kostuumverhuur waaruit inkomsten kunnen worden verkregen.

Hoe wordt het vermogen beheerd en besteed:
De inkomsten die worden verkregen worden weer ingezet om elk jaar een spectaculair festival (Kerst in oud Kampen) neer te zetten en om ons verenigingsgebouw aan de Noordweg te onderhouden en te optimaliseren. Daarnaast wordt er gewerkt aan de bouw van nieuwe decorstukken voor het theaterbureau en worden er wanneer nodig nieuwe kostuums aangekocht.

Bestuurssamenstelling:
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden met de volgende functie:

Edwin Burgman (voorzitter)
Rick Diender (secretaris)
Jordy Kolk (penningmeester)
Emma Quilligan (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid:
Er is geen beloningsbeleid, onze stichting bestaat volledig uit vrijwilligers.

Balans en winst en verliesrekening:
Bijgaand de balans en winst en verliesrekening van 2022: Download pdf

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
We hebben in 2022 een tweetal grote activiteiten uitgeoefend en dat zijn:

– Parkfestival (9 en 10 juli 2022)
– Kerst in oud Kampen (11 en 12 december 2022)

0
    0
    Winkelmand
    Winkelmand is leeg