Aanmeldformulier

Door aanmelding verbindt de cursist zich (tot wederopzegging*) tot deelname aan de cursus(sen).
Voorletters en familienaam(*)
Dit veld is verplicht...

Voornaam(*)
Dit veld is verplicht...

Adres(*)
Dit veld is verplicht...

Postcode(*)
Dit veld is verplicht...

Woonplaats(*)
Dit veld is verplicht...

Telefoonnummer vast(*)
Dit veld is verplicht...

Telefoonnummer mobiel(*)
Dit veld is verplicht...

E-mailadres (*)
Dit veld is verplicht...

Geboortedatum(*)
Dit veld is verplicht...

Schrijft zich in voor de volgende cursus:(*)

Dit veld is verplicht...

Hierbij verleen ik een machtiging om de verschuldigde lesgelden in 10 maandelijkse termijnen (september tot en met juni) tot wederopzegging* van mijn bank- of gironummer af te schrijven:
Naam bank- of girorekeninghouder(*)
Dit veld is verplicht...

Woonplaats(*)
Dit veld is verplicht...

IBAN Bank of girorekeningnummer(*)
Dit veld is verplicht...

Datum(*)
Dit veld is verplicht...