De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Dit is belangrijk voor de inwoners zelf maar ook voor de samenleving. Met het jeugdcultuurfonds willen zij inwoners motiveren om mee te doen, vooral aan sportieve en sociaal-culturele activiteiten. Het is van belang dat álle inwoners van Kampen daaraan kunnen deelnemen. Dit geldt vooral ook voor mensen met een laag inkomen.

Daarom kunnen inwoners met een inkomen tot 110 % van het minimuminkomen een aanvraag doen via hun tussenpersoon/begeleider voor inwonende kinderen tot 18 jaar. Via deze subsidie kan men de contributie van een vereniging of de kosten voor deelname aan een activiteit betalen. Ventura doet hieraan mee. Klik hier voor meer info.