Musical+ klas 1 (8-12 jaar) en Musical+ klas 2 (12-17 jaar)
Leerlingen die bovengemiddeld presteren op de drie disciplines spel, dans en zang kunnen voor deze klassen auditie doen. Deze musical + klassen kunnen beschouwd worden als een selectieklas, waarin er extra aandacht wordt besteed aan techniek, presentatie en inleving. De hoogte van het cursusgeld is bepaald door het maximum aantal leerlingen (12) dat toegelaten wordt, alsmede door de verdieping van de lesstof.

Deze klassen treden net als de andere musicalklassen op met Kerst in oud Kampen en doen mee met de eindvoorstelling. Afhankelijk van de programmering kunnen deze klassen extra optreden. Ook kunnen deze klassen gevraagd worden om extra optredens te verzorgen tijdens bijvoorbeeld Koningsdag of elders in de regio. Het gebruik van zenders bij optredens is geen vanzelfsprekendheid.

Voor zowel de theater- als de musical + klassen geldt dat er jaarlijks auditie gedaan dient te worden. Tevens is er bij de musical + klassen een halfjaarlijkse tussenevaluatie. Bij onvoldoende progressie en/of inzet kan de leerling teruggezet worden naar een reguliere musicalklas.

Alle leerlingen krijgen in ieder geval twee momenten waaropzij het geleerde kunnen tonen op het gebied van spel, dans en zang: tijdens Kerst in oud Kampen en tijdens de eindvoorstelling van het seizoen.