A klas
Op speelse wijze maken de jongste leerlingen van 5 tot en met 8 jaar kennis met voornamelijk spel, maar ook dans en zang komen aan bod. Het accent in deze lessen ligt op het kennismaken met de verschillende aspecten van theater, het vrij leren bewegen en jezelf uiten (in aanwezigheid van anderen) en natuurlijk het plezier. De klas krijgt minimaal 2 keer per jaar de gelegenheid om podiumervaring op te doen.

De lesduur bedraagt 45 minuten.

Omdat het onze wederzijdse ambitie is de collegiale banden aan te halen met Quintus, zullen we in het cursusjaar 2017/2018 een A-klas in het Quintusgebouw aanbieden.  De les wordt onder de vlag van Ventura gegeven. De klas staat onder aanvoering van de nieuwe Quintusdocente Laura Beuze, die in nauw contact zal staan met de Venturadocente van de al bestaande A-klas, Karin Potgieter. De lesinhoud en de optredens tijdens evenementen als Kerst in Oud Kampen zijn op elkaar afgestemd. Het cursusgeld van de extra A-klas bedraagt € 135,- voor 38 lessen en is daarmee gelijk aan het cursusgeld van de al bestaande A-klas.

Let op: In het lesrooster staan de lestijden en locatie apart vermeld.