Stichting Jeugdtheater Ventura


RSIN : 8048.36.218

Bezoekadres en leslocatie Kampen:
Noordweg 92 / 8262 BW Kampen

Postadres:
Postbus 310 / 8260 AH Kampen

Missie:
Ventura beoogt met haar aanbod kinderen, jongeren en volwassenen diverse vormen van theater te laten ervaren. Ongeacht niveau en talent biedt Ventura middels haar producties haar spelers een podium.

Visie:
Ventura levert aansprekend eigentijds aanbod op het gebied van theater dat aansluit bij de belevingswereld van haar klanten. Ventura vindt het belangrijk te laten zien hoe het beoefenen van theater het zichzelf kunnen presenteren bij deelnemers kan vergroten. Ventura daagt haar spelers uit om door spel, zang en dans creatief te denken en het cultureel bewustzijn te vergroten . Acts en voorstellingen zijn qua stijl en uitvoering herkenbaar: spelers en publiek kunnen zich hiermee identificeren.

Hoofdlijnen actueel beleid:
- Het verzorgen van producties en optredens op maat voor o.a. leerlingen van Quintus Kampen;
- Het bieden van faciliteiten voor- en geven van (straat)theaterworkshops voor ingehuurde acts;
- Het bieden van een podium voor de leerlingen van o.a. Quintus tijdens haar jaarlijkse evenement 'Kerst in Oud Kampen'.

Bestuurssamenstelling en bestuursleden

Voorzitter          - Mevr G. Kragt
Secretaris          - Vacant
Penningmeester - Vacant
Alg Bestuurslid   - Dhr J. Liefting
Alg Bestuurslid   - Mevr. H. Scholten
PR&Com            - Dhr. J.Lemette

Beloningsbeleid

Alle vrijwilligers die verbonden zijn aan de Stichting Jeugdtheater Ventura doen dit geheel belangeloos. Gemaakte onkosten- en reisvergoedingen worden vergoed volgens de richtlijnen van de fiscus. De docenten die onder contract staan bij Stichting Jeugdtheater Ventura worden op uurloonbasis uitbetaald.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2016

- het hele jaar 2016 in totaal 32 lesweken in dans- zang en drama
- 20 en 21 mei 2016 Volwassenentehatervoorstelling 'Huis aan Zee'
- zaterdag 2 juli 2016: eindvoorstelling 'Ventura goes Movie' zie ook: https://www.flickr.com/photos/130411059@N08/sets/72157671943154485
- zaterdag en zondag 9 en 10 juli Theaterklas (9-12 jaar) voorstelling 'Hoe overleef ik mijn familie'
- 29 oktober 2016: dansgroepoptreden bij de opening van de 'Stadskazerne'
- 17 en 18 december 2016: optredens door de leerlingen tijdens Kerst in Oud Kampen zie ook: http://kerstinoudkampen.nl/kiok/nieuws/156-nagenieten-van-kerst-in-oud-kampen.html
- organisatie door de stichting van Kerst in Oud Kampen zie ook www.kerstinoudkampen.nl

Financiƫn:


pdf2017_700_V_Rapport

pdf2016_700_V_Rapport_ANBI