Stichting Jeugdtheater Ventura


RSIN : 8048.36.218

Bezoekadres en leslocatie Kampen:
Noordweg 92 / 8262 BW Kampen

Postadres:
Postbus 310 / 8260 AH Kampen

Missie:
Ventura beoogt met haar aanbod kinderen, jongeren en volwassenen diverse vormen van theater te laten ervaren. Ongeacht niveau en talent biedt Ventura haar leerlingen minimaal twee maal per jaar een podium.

Visie:
Ventura levert aansprekend eigentijds aanbod op het gebied van theater dat aansluit bij de belevingswereld van haar cursisten. Ventura vindt het belangrijk te laten zien hoe het beoefenen van theater het zichzelf kunnen presenteren bij deelnemers kan vergroten. Ventura daagt leerlingen uit om door spel, zang en dans creatief te denken en het cultureel bewustzijn te vergroten . Acts en voorstellingen zijn qua stijl en uitvoering herkenbaar: leerlingen en publiek kunnen zich hiermee identificeren.

Hoofdlijnen actueel beleid:
- Het verzorgen van lessen zang, drama (spel) en dans aan de leerlingen van Stichting Jeugdtheater Ventura;
- Het bieden van verdiepende lessen in boven staande diciplines aan de meer getalenteerde leerlingen in de ' +klassen';
- Het minimaal tweemaal per jaar bieden van een podium voor de leerlingen van stichting Jeugdtheater Ventura;

Bestuurssamenstelling en bestuursleden

Voorzitter          - Mevr G. Kragt
Secretaris          - Mevr J. te Velde
Penningmeester - Dhr C. van Mierlo
Alg Bestuurslid   - Dhr J. Liefting
Alg Bestuurslid   - Mevr. H. Scholten
Alg Bestuurslid   - Dhr. J.Lemette

Beloningsbeleid

Alle vrijwilligers die verbonden zijn aan de Stichting Jeugdtheater Ventura doen dit geheel belangeloos. Gemaakte onkosten- en reisvergoedingen worden vergoed volgens de richtlijnen van de fiscus. De docenten die onder contract staan bij Stichting Jeugdtheater Ventura worden op uurloonbasis uitbetaald.
Het docententeam vind u hier: http://www.venturakampen.nl/theaterschool/docententeam.html

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2016

- het hele jaar 2016 in totaal 32 lesweken in dans- zang en drama
- 20 en 21 mei 2016 Volwassenentehatervoorstelling 'Huis aan Zee'
- zaterdag 2 juli 2016: eindvoorstelling 'Ventura goes Movie' zie ook: https://www.flickr.com/photos/130411059@N08/sets/72157671943154485
- zaterdag en zondag 9 en 10 juli Theaterklas (9-12 jaar) voorstelling 'Hoe overleef ik mijn familie'
- 29 oktober 2016: dansgroepoptreden bij de opening van de 'Stadskazerne'
- 17 en 18 december 2016: optredens door de leerlingen tijdens Kerst in Oud Kampen zie ook: http://kerstinoudkampen.nl/kiok/nieuws/156-nagenieten-van-kerst-in-oud-kampen.html
- organisatie door de stichting van Kerst in Oud Kampen zie ook www.kerstinoudkampen.nl

Financiƫn:


pdf2017_700_V_Rapport

pdf2016_700_V_Rapport_ANBI